Artiklar

Två av nedanstående artiklar har belönats med pris för årets bästa artikel i tidskriften Balans. Avser artiklarna nr 4/2003 samt nr 2/2006, markerade med *.

Working papers och liknande

The Concept of Market Value in Thin Markets and its Implications for Accounting Rules – Medförfattare Hans Lind

Vetenskapliga publikationer

Journal of Property Investment & Finance 2021 – A note on auditing fair value of investment properties
Medförfattare Johan Lorentzon och Hans Lind

Emerald Insight – Journal of Property Investment & Finance, Vol. 37 Issue: 3 / 2019 – The concept of market value in thin markets and its implications for international accounting rules (IFRS) – Medförfattare Hans Lind

Business Horizons September/October 2015 – The Problem of Management Bias in Accounting Estimates: An investor perspective on root causes and solutions – Medförfattare Thomas I Selling

The Appraisal Journal, Summer 2014 – A Transparent Two-Step Categorization of Valuation Methods – Medförfattare Hans Lind

Vol. 28 Iss: 5/2010 – Journal of Property Investment & Finance  – Need for disclosure regarding property valuations in financial reports according to IFRS

Balans

Nr 1/2022 – Balans Fördjupning – Hur borde innehav av samhällsfastigheter redovisas? – Medförfattare Christina Gustafsson och Stellan Lundström. Artikeln fick ett hedersomnämnande i samband med utdelningen av CH Witts pris för årets bästa artikel i Balans 2022.

Nr 2/2019 – Värdering och redovisning av fastigheter – verkligt värde i tunna marknader – Medförfattare Hans Lind

Nr 3/2013 – Balans övergång till komponentmetod fastigheter – Medförfattare Caisa Drefeldt och Catharina Pramhäll

Nr 2/2012 – Värdering till verkligt värde

Nr 12/2011 – Komponentavskrivning byggnader – Hellman, Nordlund, Pramhäll

Nr 10/2010 – Debatt – Intäktsredovisningsprincip är ingen enkel beskrivning – Medförfattare Pernilla Lundqvist

Nr 10/2010 – Byggnadsavskrivning och svenska redovisningsregler – Medförfattare Pernilla Lundqvist

Nr 2/2009 – Värdering av förvaltningsfastigheter – Metoder och antaganden i finansiella rapporter enligt IFRS

Nr 6-7/2009 – Redovisning av materiella anläggningstillgångar – När ska nedskrivning göras och till vilket belopp? – Medförfattare Pär Falkman och Rolf Rundfelt

Nr 2/2006 – Redovisning vid försäljning av fastighet – Vid vilken tidpunkt ska intäktsredovisning ske? *

Nr 8-9/2006 – Debatt – Viktigt att särredovisa administrationskostnaderna – Medförfattare Stellan Lundström och Ingemar Rindstig

Nr 8-9/2005 – IFRS och värdering av förvaltningsfastigheter – Risk för missförstånd och felaktiga värderingar

Nr 1/2005 – Ny gränsdragning mellan underhållskostnad och investering – Fastigheter som redovisas enligt IAS 40 och IAS 16 – Medförfattare Thomas Jansson

Nr 3/2004 – Komponentavskrivning på byggnader – företag som redovisar enligt IAS/IFRS

Nr 4/2003 – Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid osäkerhet i värdebedömningar och cykliska förlopp i ekonomin? * – Medförfattare Erik Persson

Fastighetsnytt

Öka transparensen kring underhåll och investering – Medförfattare Louis Landeman

Risken i kommersiella fastigheter har ökat – Medförfattare Stellan Lundström

Nedskrivningar i redovisningen och bostadsministerns ”Black-box”

Redovisning av driftnetto ger inte rätt information! Medförfattare Stellan Lundström

Fastigheter – Värdering, redovisning och övervakning. Medförfattare Erik Persson

Bubbla under uppsegling på kommersiella fastighetsmarknaden? Medförfattare Sverrir Thor

Nr 6/2013 – Fastighetsbolagens kassaflöden och redovisningen av investeringar

Nr 4/2009 – Vad kan IASB:s utkast till ny värderingsstandard innebära för fastighetsvärderarkåren?

Nr 2/2009 – Går ej att bortse från sambandet mellan aktiekurser och fastighetsvärden

Nr 6/2012 – Värdefull information för värderingskalkyler

Webb 02/2013 – Driftnetto vad är det? Länge leve det operativa kassaflödet

Driftnetto och direktavkastning – Medförfattare Stellan Lundström

Debatten om byggnadsavskrivningar får ny näring – Medförfattare Stellan Lundström

Övrigt

EPRA News March/April 2014 – Property returns, free cash-flows and need for disclosures

Issue 33 Jan/Feb/2010 – Epra News  – All price no value? pp 22-25