Om Brec

Allianser

Strategisk allians med:

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
Stellan Lundström, professor emeritus inom fastighetsekonomi, tidigare verksam vid KTH
Rerec AB, Alf E Johansson
Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna
www.rerec.eu


Dag Klerfelt – AB Havstruten