Senaste dokument

Artiklar

Böcker/rapporter

  • Bokföringsnämnden

    – Redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus

    Av januariavtalet framgår att förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader ska utredas. Vid genomförandet av uppdraget har BFN biståtts av tekn. dr och tidigare auktoriserade revisorn Bo Nordlund. Bo Nordlunds slutsatser framgår i hans utredning Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus.

Tjänster

Företagets verksamhet omfattar kurs- och utbildningsverksamhet samt fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag. I fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag omfattas bl.a. frågor kopplade till redovisning samt värdering inom fastighetsbranschen. 

Kontakt

Bo Nordlund

Älvgatan 17

652 25 Karlstad

070-630 19 12

bo.nordlund@brec.se

Referenser