Senaste dokument

Artiklar

Böcker/rapporter

  • Ny bok

    Advanced Issues in Property Valuation | Wiley

    I boken Advanced Issues in Property Valuation ger författarna Hans Lind och Bo Nordlund en djup förståelse av koncept och begrepp, teorier, metoder och kontroversiella frågor inom fastighetsvärdering. Boken introducerar läsarna till kontroversiella frågor och diskussioner om fastighetsvärdering, inklusive bland annat marknadsvärdens betydelse för värdering vid utlåningsändamål, hur osäkerhet i fastighetsvärderingar ska tolkas och sambandet mellan marknadsvärde och verkligt värde i finansiell rapportering.

Tjänster

Företagets verksamhet omfattar kurs- och utbildningsverksamhet samt fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag. I fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag omfattas bl.a. frågor kopplade till redovisning samt värdering inom fastighetsbranschen. 

Kontakt

Besöksadress

Wibeligatan 16

Karlstad

Bo Nordlund

Fogdegatan 11 C

654 62 Karlstad

070-630 19 12

bo.nordlund@brec.se

Referenser