Senaste dokument

Artiklar

Böcker/rapporter

Tjänster

Företagets verksamhet omfattar kurs- och utbildningsverksamhet samt fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag. I fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag omfattas bl.a. frågor kopplade till redovisning samt värdering inom fastighetsbranschen. 

Kontakt

Besöksadress

Wibeligatan 16

Karlstad

Bo Nordlund

Fogdegatan 11 C

654 62 Karlstad

070-630 19 12

bo.nordlund@brec.se