Senaste dokument

Artiklar

Böcker/rapporter

  • Finansinspektionen

    – Rapport om fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag

    Finansinspektionen har beställt en rapport om hur värderingar av fastigheter sker hos fastighetsföretag som är noterade på en reglerad marknad i Sverige.

    FI publicerar nu en kortfattad redogörelse för några intressanta iakttagelser från den och för vårt fortsatta arbete, tillsammans med den fullständiga rapporten som gjorts av ett konsultföretag på FI:s uppdrag.

Tjänster

Företagets verksamhet omfattar kurs- och utbildningsverksamhet samt fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag. I fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag omfattas bl.a. frågor kopplade till redovisning samt värdering inom fastighetsbranschen. 

Kontakt

Besöksadress

Wibeligatan 16

Karlstad

Bo Nordlund

Fogdegatan 11 C

654 62 Karlstad

070-630 19 12

bo.nordlund@brec.se