Tjänster

BREC – Bo Nordlund Real Estate Consulting AB

Utbud av tjänster till fastighetsföretag

Företagets verksamhet omfattar kurs- och utbildningsverksamhet samt fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag. I fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag omfattas bl.a. frågor kopplade till redovisning samt värdering inom fastighetsbranschen.

Utbildningsverksamheten sker på olika sätt:

• Anpassade utbildningar förlagda till ert företag.
• Medverkan som föreläsare vid utbildningar hos andra arrangörer.
• Föredragshållare vid spetsseminarier riktade mot fastighets- branschen.

Kontakta oss för vidare information.

 

Utbildningar för ert företag

BREC/Bo Nordlund kan anordna utbildningar för deltagare från ert företag. Det är vanligt att denna typ av utbildningar också är förlagda till, och genomförs direkt i, ert företags lokaler eller lokaler som inhyrs i konferensanläggningar eller liknande för detta ändamål.

Utbildningar kan ges inom följande områden – ibland kombineras flera av nedanstående ämnen – och vanligtvis sker utbildningarna under en till två dagar, men beroende på målgrupp så kan det även vara frågan om halvdagar.

• Fastighetsekonomi (olika varianter på upplägg/innehåll finns inom detta ämne)
• Investeringskalkylering – fastighetsinvesteringar
• Komponentredovisning fastigheter
• Fastighetsvärdering (även med inriktning speciellt för finansiell rapportering)
• Ekonomisk analys av fastigheter/fastighetsföretag

Ta gärna en kontakt så kan vi diskutera mera specifikt vad ni har för önskemål avseende omfattning, upplägg och innehåll samt för att erhålla prisuppgift/offert. Referenser till tidigare genomförda utbildningar av detta slag kan lämnas på begäran. Se även referenser på Hem.