Tjänster

BREC – Bo Nordlund Real Estate Consulting AB

Utbud av tjänster till fastighetsföretag

Företagets verksamhet omfattar kurs- och utbildningsverksamhet samt fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag. I fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag omfattas bl.a. frågor kopplade till redovisning samt värdering inom fastighetsbranschen.

Utbildningsverksamheten sker på olika sätt:

• Anpassade utbildningar förlagda till ert företag.
• Medverkan som föreläsare vid utbildningar hos andra arrangörer.
• Föredragshållare vid spetsseminarier riktade mot fastighets- branschen.

Kontakta oss för vidare information.